Η Technicks SysAid προσφέρει ευέλικτα πακέτα υποστήριξης τα οποία προσαρμόζουμε από κοινού στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε κάποιο θέμα προς επίλυση, μπορείτε να μας καλέσετε. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα είμαστε στις εγκαταστάσεις σας, προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε.

Ελάχιστη χρέωση ανά επίσκεψη 1 ώρα.

Ετήσια πακέτα ωρών υποστήριξης με αποπληρωμή εφάπαξ ή σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.

Βάσει του μεγέθους της επιχείρησής και των αναγκών σας, προαγοράζετε συγκεκριμένες ώρες υποστήριξης. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα ερχόμαστε στις εγκαταστάσεις σας, προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε.

Οι πελάτες που θα επιλέξουν αυτό το πακέτο απολαμβάνουν:

 • Την υψηλότερη προτεραιότητα υποστήριξης.
 • Την δυνατότητα καθορισμού minimum αριθμού προγραμματισμένων τακτικών επισκέψεων.
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη σε περίπτωση που απαιτείται άμεση επέμβαση και επίλυση επειγόντων περιστατικών, με την χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας αιχμής.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη.

Ελάχιστη χρέωση ανά επίσκεψη 1 ώρα.

Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης με προβλέψιμο και σταθερό μηνιαίο κόστος.

Οι πελάτες που θα επιλέξουν αυτό το πακέτο απολαμβάνουν:

 • Απεριόριστη τεχνική υποστήριξη (δείτε τους όρους παρακάτω).
 • Ανταπόκριση μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα με προτεραιότητα.
 • Απομακρυσμένη υποστήριξη δικτύου & μεμονωμένων χρηστών.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη δικτύου & μεμονωμένων χρηστών.

Το πακέτο παρέχεται με τις παρακάτω όρους:

 • Από την απεριόριστη τεχνική υποστήριξη εξαιρούνται οι υπηρεσίες που:
  • Αφορούν δυσλειτουργίες που προϋπάρχουν της έναρξης της μεταξύ μας σύμβασής.
  • Αφορούν δραστικές αλλαγές υποδομής (π.χ. αλλαγή server).
  • Παρέχονται από τρίτους π.χ. Φιλοξενία Web, Καλωδιώσεις.
  • Προκύπτουν από σοβαρή υπαιτιότητα των χρηστών.
  • Το μηνιαίο κόστος υποστήριξης:
   • Προκύπτει από την σύνθεση και τις ιδιότητες του δικτύου της επιχείρησης ως εξής:
   • Υπολογίζουμε ένα μικρό μηνιαίο πάγιο ανά σταθμό εργασίας και server.
   • Υπολογίζουμε, εφόσον υπάρχουν, τις επιμέρους απαιτήσεις του πελάτη (π.χ. εκτεταμένο ωράριο υποστήριξης, πλήθος σημείων υποστήριξης) καθώς επίσης και την χιλιομετρική απόσταση (για μακρινές αποστάσεις).
   • Συμφωνείται στην αρχή της συνεργασίας και αναθεωρείται όταν υπάρξουν αλλαγές στις παραπάνω παραμέτρους.
  • Χωρίς να είναι δεσμευτικό, θέλουμε η ελάχιστη παραμονή σας στην υπηρεσία να είναι 12 μήνες.
  • Τιμολογείται και εισπράττεται ανά μήνα.

Περιοχές δράσης.

Εξυπηρετούμε κυρίως στην περιοχή της Αθήνας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, χωρίς να αποκλείουμε την παροχή υπηρεσιών ακόμα πιο μακριά.