1 λεπτό, 0 δευτερόλεπτα
Σχετικά με το SIP ALG

Σχεδόν όλοι οι δρομολογητές περιλαμβάνουν μια λειτουργία που ονομάζεται SIP ALG και παραδίδονται με αυτήν την δυνατότητα ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Το Application Layer Application, ή ALG, θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που σχε...

Περισσότερα...