Παρακάτω θα δούμε για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε ή να προσθέσουμε ένα συντελεστή Φ.Π.Α..
Οι οδηγίες είναι για εκδοσή του Dolibarr ERP & CRM 3.4.2 ή νεότερη.

Περισσότερα...

<div class="star-ratings"><div class="star-rating-container" data-voted="false" data-star-rating="{&quot;id&quot;:&quot;\/blog\/organoste-tin-epixeirisi-sas-me-to-dolibarr-erp-crm&quot;,&quot;count&quot;:0,&quot;score&quot;:0,&quot;uri&quot;:&quot;\/star-ratings.json\/nonce:75ca985ec957fe1100f0c1f40cbdb4b4&quot;,&quot;options&quot;:{&quot;totalStars&quot;:&quot;5&quot;,&quot;initialRating&quot;:0,&quot;starSize&quot;:25,&quot;useFullStars&quot;:false,&quot;emptyColor&quot;:&quot;#e3e3e3&quot;,&quot;hoverColor&quot;:&quot;#1bb3e9&quot;,&quot;activeColor&quot;:&quot;#ffd700&quot;,&quot;useGradient&quot;:true,&quot;starShape&quot;:&quot;straight&quot;,&quot;readOnly&quot;:false,&quot;disableAfterRate&quot;:false,&quot;strokeWidth&quot;:0,&quot;strokeColor&quot;:&quot;#999999&quot;,&quot;starGradient&quot;:{&quot;start&quot;:&quot;#fef7cd&quot;,&quot;end&quot;:&quot;#ffcc00&quot;}}}"></div><div class="star-data-container"></div></div>

Εάν φτάσατε στο σημείο που να θέλετε να δώσετε ένα τέλος στα post it, τα χειρόγραφα τιμολόγια κ.λ.π., αλλά δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά ένα ακριβό εργαλείο ERP & CRM, τότε αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο dolibarr.org (Αγγλικό site) dolibarr.gr (Ελληνικό site).

Περισσότερα...

Dolibarr ERP & CRM

Η Technicks SysAid διαθέτει και υποστηρίζει το DolibarrERP/CRM, που είναι το ιδανικό για τη Μηχανογράφηση της επιχείρησης σας καλύπτει όλες τις ιδιάζουσες ανάγκες της επιχείρησης και είναι απλό για τον αρχάριο χρήστη

Περισσότερα...

CentOS Ubuntu & Debian

Μπορούμε να εγκαταστήσουμε και να παραμετροποιήσουμε για σας το Debian - Ubuntu & CentOS λειτουργικού συστήματος Linux για εφαρμογές desktop ή/και web servers, Asterisk /VOIP, mail severs, file server, firewall, proxy server, VPN κ.α.

Περισσότερα...